IGBT
网站首页 公司简介 产品中心 技术资料 新闻 联系我们

IGBT模块
infineon IGBT模块
三菱 IGBT模块
TOSHIBA IGBT模块
西门康 IGBT模块
富士 IGBT模块
IGBT单管
EUPEC(infineon)IGBT单管
仙童(Fairchild)IGBT单管
富士(FUJI)IGBT单管
IGBT驱动电路和驱动板
concept 驱动板
西门康IGBT驱动板
三菱 富士IGBT驱动电路
无感电容
EUROPTRONIC方壳吸收电容
加拿大 EACO无感电容
台湾 CD无感电容
美国 CDE无感电容
电解电容
美国 CDE电解电容
德国 EPCOS电解电容
日本 日立电解电容
英国 BHC电解电容

电 话:010-82893676
   010-82895189
   010-82895337
手 机:13341025080
   13501214042
   13391912886
传 真:010-82895621
邮 编:100085
邮 箱:cdd@bjrtd.com
地址:海淀区上地信息路1号国际科技创业园1号楼301
长沙办事处:
手机:15200904688
您现在的位置: 首页 >> 产品中心 >> IGBT模块 >> 西门康 IGBT模块 >> SEMITRANS系列 IGBT模块
 Semix系列 IGBT模块   SEMITRANS系列 IGBT模块   SKiM系列 IGBT模块   Mini skiip系列 IGBT模块
 SEMITOP系列 IGBT模块   IPM系列 智能模块   CIB-MiniSKiiP 系列模块   CIB-SEMITOP 系列模块

SEMITRANS系列 IGBT模块产品型号 (点击某型号,可以查看该产品的pdf资料)

SEMITRANS系列 IGBT模块 电路图


斩波GAL

斩波GAR

两单元GB

六单元GD

六单元GD-c

一单元GA

两单元GM
制造工艺 单元数及电路 型 号
600V
066系列IGBT3 两单元GB
SKM145GB066DSKM195GB066DSKM300GB066DSKM400GB066D SKM600GB066D
063系列
NPT IGBT
(Standard)
斩波GAL
SKM75GAL063DSKM300GAL063D
斩波GAR
SKM75GAR063DSKM300GAR063D
两单元GB
SKM50GB063DSKM75GB063D SKM100GB063DSKM200GB063DSKM300GB063D
六单元 GD
SKM100GD063DL
1200V
12V系列
V-IGBT
斩波GAL
SKM150GAL12VSKM400GAL12V
斩波GAR
SKM400GAR12
一单元GA
SKM300GA12VSKM400GA12VSKM600GA12V
两单元GB
SKM50GB12VSKM75GB12VSKM100GB12VSKM150GB12V
SKM150GB12VGSKM200GB12VSKM300GB12VSKM400GB12V
123系列 斩波GAL
SKM50GAL123DSKM75GAL123DSKM100GAL123D
SKM145GAL123DSKM150GAL123D SKM200GAL123DSKM300GAL123D
斩波GAR
SKM75GAR123DSKM100GAR123DSKM145GAR123D
SKM150GAR123DSKM200GAR123DSKM300GAR123D
一单元GA
SKM300GA123DSKM400GA123DSKM500GA123D SKM600GA123D
两单元GB
SKM50GB123DSKM75GB123DSKM100GB123DSKM145GB123DSKM150GB123D
SKM200GB123DSKM300GB123DSKM400GB123D
六单元 GD
SKM22GD123DSKM40GD123DSKM75GD123DSKM75GD123DL
124系列 斩波GAL
SKM145GAL124DNSKM195GAL124DNSKM400GAL124D
斩波GAR
SKM400GAR124D
一单元GA
SKM400GA124DSKM500GA124DSKM600GA124D
两单元GB
SKM75GB124DSKM145GB124DNSKM150GB124DSKM195GB124DN
SKM200GB124DSKM300GB124DSKM400GB124D
六单元 GD
SKM40GD124D SKM75GD124D
125系列
NPT IGBT
(Ultrafast)
斩波GAL
SKM200GAL125DSKM400GAL125D
斩波GAR
SKM200GAR125DSKM400GAR125D
一单元GA
SKM600GA125DSKM800GA125D
两单元GB
SKM100GB125DNSKM200GB125DSKM300GB125DSKM400GB125D
126系列
NPT IGBT
(Ultrafast)
斩波GAL
SKM195GAL126DSKM200GAL126DSKM400GAL126DSKM600GAL126D
一单元GA
SKM600GA126DSKM800GA126D
两单元GB
SKM195GB126DSKM200GB126DSKM300GB126DSKM400GB126DSKM600GB126D
128系列 斩波GAL
SKM145GAL128DSKM300GAL128DSKM400GAL128D
斩波GAR
SKM145GAR128DSKM400GAR128D
一单元GA
SKM400GA128DSKM500GA128D
两单元 GB
SKM75GB128DSKM100GB128DSKM145GB128DSKM150GB128D
SKM200GB128DSKM300GB128DSKM400GB128D
12E4系列
IGBT4
(Trench)
斩波GAL
SKM200GAL12E4HD SKM300GAL12E4HD SKM400GAL12E4HD
斩波GAR
SKM200GAR12E4HD SKM300GAR12E4HD SKM400GAR12E4HD
一单元GA
SKM300GA12E4HD SKM400GA12E4HD SKM600GA12E4HD SKM900GA12E4HD
两单元 GB
SKM200GB12E4HD SKM300GB12E4HD SKM400GB12E4HD SKM450GB12E4HD
12T4系列
IGBT4 Fast
(Trench)
斩波GAL
SKM50GAL12T4SKM100GAL12T4 SKM150GAL12T4
SKM200GAL12T4SKM300GAL12T4SKM400GAL12T4
斩波GAR
SKM150GAR12T4SKM400GAR12T4
一单元GA
SKM300GA12T4SKM400GA12T4SKM600GA12T4
两单元 GB
SKM50GB12T4SKM75GB12T4SKM100GB12T4
SKM100GB12T4GSKM150GB12T4SKM150GB12T4G
SKM200GB12T4SKM300GB12T4SKM400GB12T4
两单元GM
SKM150GM12T4GSKM200GM12T4SKM300GM12T4SKM400GM12T4
1700V
176系列
NPT IGBT
(Standard)
斩波GAL
SKM200GAL173D
斩波GAR
SKM200GAR173D
一单元GA
SKM400GA173DSKM400GA173D1S
两单元GB
SKM75GB173DSKM100GB173DSKM150GB173D
SKM200GB173DSKM200GB173D1
174系列 斩波GAL
SKM145GAL174DN
一单元GA
SKM500GA174D
两单元GB
SKM145GB174DNSKM200GB174DSKM300GB174D
176系列
IGBT3
(Trench)
斩波GAL
SKM145GAL176DSKM200GAL176DSKM400GAL176D
一单元GA
SKM600GA176DSKM800GA176D
两单元GB
SKM75GB176DSKM100GB176DSKM145GB176D
SKM150GB176D SKM200GB176DSKM400GB176D