IGBT
网站首页 公司简介 产品中心 技术资料 新闻 联系我们

IGBT模块
infineon IGBT模块
三菱 IGBT模块
TOSHIBA IGBT模块
西门康 IGBT模块
富士 IGBT模块
IGBT单管
EUPEC(infineon)IGBT单管
仙童(Fairchild)IGBT单管
富士(FUJI)IGBT单管
IGBT驱动电路和驱动板
concept 驱动板
西门康IGBT驱动板
三菱 富士IGBT驱动电路
无感电容
EUROPTRONIC方壳吸收电容
加拿大 EACO无感电容
台湾 CD无感电容
美国 CDE无感电容
电解电容
美国 CDE电解电容
德国 EPCOS电解电容
日本 日立电解电容
英国 BHC电解电容

电 话:010-82893676
   010-82895189
   010-82895337
手 机:13341025080
   13501214042
   13391912886
传 真:010-82895621
邮 编:100085
邮 箱:cdd@bjrtd.com
地址:海淀区上地信息路1号国际科技创业园1号楼301
长沙办事处:
手机:15200904688
您现在的位置: 首页 >> 产品中心 >> IGBT驱动电路和驱动板 >> concept 驱动板 >> SCALE Driver Cores
 SCALE Driver Cores   SCALE Plug-and-play Drivers

SCALE Driver Cores系列产品型号 (点击某型号,可以查看该产品的pdf资料)

【SCALE-1 Driver Cores】 & 【SCALE-2 Driver Cores】
【SCALE-1 驱动芯】 和 【SCALE-2驱动芯】 通用型驱动器
型 号 型号明细 IGBT 等级 信号通道
& 驱动功率
门极电流 开关频率
SCALE-1 Driver Cores
1SD1548AI 1SD1548AI1SD1548AI-12 UL
1SD1548AI-17 UL
≤3600A/ ≤1700V 1*15W ±48A 150KHZ
2SD106AI 2SD106AI2SD106AI UL
2SD106AI -172SD106AI -17 UL
≤400A/ ≤1700V 2*1W ±6A 100KHZ
2SD315AI 2SD315AI UL2SD315AI-12 UL
2SD315AI2SD315AI-17 UL
2SD315AI-252SD315AI-33
≤1200A/ ≤1700V 2*3W ±15A 100KHZ
6SD106EI 6SD106EI6SD106EI-17 ≤200A/ ≤1700V 6*6W ±6A 100KHZ
IGD616 IGD616 ≤1000A/ ≤1700V 2*6W ±16A 150KHZ
IHD260 / IHD660 IHD260 IHD660 ≤450A/ ≤1700V 2*3W ±6A 100KHZ
SCALE-2 Driver Cores
1SC2060P 1SC2060P2A0-17 ≤3600A/ 1700V 1*20W ±60A 500 kHZ
2SC0108T 2SC0108T2D0-072SC0108T2D0-12
2SC0108T2A0-172SC0108T2B0-17
2SC0108T2C0-172SC0108T2E0-17
2SC0108T2F0-17
≤600A/ ≤1700V 2*1W ±8A 50 kHZ
2SC0435T 2SC0435T2A0-172SC0435T2C0-17
2SC0435T2D0-172SC0435T2E0-17
≤3600A/ ≤1700V 2*4W ±35A 100KHZ
2SC0535T 2SC0535T2A0-33 / 3300V 2*5W ±35A 100KHZ
2SC0635T 2SC0635T2A0-45 / 4500V 2*6W ±35A 100KHZ
2SC0650P 2SC0650P2A0-172SC0650P2C0-17 ≤3600A/1700V 2*6W ±50A 150KHZ
2SD300C17 2SD300C17A0 3600A/1700V 2*4W ±30A 60KHZ
【SCALE-1 Driver Cores】 & 【SCALE-2 Driver Cores】图片