IGBT
网站首页 公司简介 产品中心 技术资料 新闻 联系我们
您现在的位置: 首页 >> 产品中心 >> IGBT模块 >> TOSHIBA IGBT模块 >> 东芝MG系列IGBT模块

IGBT模块
infineon IGBT模块
三菱 IGBT模块
TOSHIBA IGBT模块
西门康 IGBT模块
富士 IGBT模块
IGBT单管
EUPEC(infineon)IGBT单管
仙童(Fairchild)IGBT单管
富士(FUJI)IGBT单管
IGBT驱动电路和驱动板
concept 驱动板
西门康IGBT驱动板
三菱 富士IGBT驱动电路
无感电容
EUROPTRONIC方壳吸收电容
加拿大 EACO无感电容
台湾 CD无感电容
美国 CDE无感电容
电解电容
美国 CDE电解电容
德国 EPCOS电解电容
日本 日立电解电容
英国 BHC电解电容

电 话:010-82893676
   010-82895189
   010-82895337
手 机:13341025080
   13501214042
   13391912886
传 真:010-82895621
邮 编:100085
邮 箱:cdd@bjrtd.com
地址:海淀区上地信息路1号国际科技创业园1号楼301
长沙办事处:
手机:15200904688
 东芝MG系列IGBT模块   东芝MIG智能IGBT模块(IPM)

东芝MG系列IGBT模块产品型号 (点击某型号,可以查看该产品的pdf资料)

单元数 电压 电 路 图 识 别 标 示 型 号
一单元 600V 一单元BS
J1BS11 MG25J1BS11MG50J1BS11MG75J1BS11 MG100J1BS11MG150J1BS11
一单元US
J1US51 MG300J1US51MG400J1US51MG600J1US51MG800J1US51
1200V 一单元BS
Q1BS11 MG25Q1BS11MG50Q1BS11MG75Q1BS11
一单元US
Q1US1* MG300Q1US11MG400Q1US11MG500Q1US1
一单元US
Q1US41 MG200Q1US41MG300Q1US41MG400Q1US41 MG500Q1US41
一单元US-D
Q1US41 MG600Q1US41
一单元US
Q1US51 MG200Q1US51MG300Q1US51MG400Q1US51MG600Q1US51
Q1US6* MG400Q1US65HMG600Q1US65HMG600Q1US61
1700V 一单元US
V1US41 MG240V1US41MG360V1US41
一单元US-2
V1US51 MG1200V1US51
两单元 600V 两单元YS
J2YS50 MG50J2YS50MG75J2YS50MG100J2YS50MG150J2YS50
MG200J2YS50MG300J2YS50MG400J2YS50
两单元YS-th
J2YS50A MG800J2YS50A
两单元YS-fs
J2YS60A MG400J2YS60AMG600J2YS60A
1200V 两单元YS-D Q2YS4* MG25Q2YS40MG50Q2YS40MG75Q2YS40MG100Q2YS40
MG150Q2YS40MG200Q2YS40MG300Q2YS40MG75Q2YS42MG100Q2YS42
两单元YS
Q2YS5* MG50Q2YS50MG75Q2YS50MG100Q2YS50MG150Q2YS50
MG200Q2YS50MG300Q2YS50MG50Q2YS50AMG100Q2YS50A
MG75Q2YS51MG100Q2YS51MG150Q2YS51MG100Q2YS51AMG75Q2YS52
两单元YS-fs
Q2YS60A MG200Q2YS60AMG300Q2YS60AMG400Q2YS60AMG600Q2YS60A
两单元YS
Q2YS65H MG100Q2YS65HMG150Q2YS65HMG200Q2YS65HMG300Q2YS65H
Q2YS61 MG300Q2YS61
1700V 两单元YS
V2YS40 MG30V2YS40MG90V2YS40MG120V2YS40MG180V2YS40
两单元YS-fs
V2YS60A MG400V2YS60A
六单元 600V 六单元ES
J6ES40 MG25J6ES40
J6ES50 MG30J6ES50MG50J6ES50MG75J6ES50MG100J6ES50
六单元ES-th
J6ES60 MG200J6ES60
1200V 六单元ES-D
Q6ES4 MG50Q6ES40MG8Q6ES42MG15Q6ES42MG25Q6ES42
六单元ES
Q6ES5* MG15Q6ES50MG25Q6ES50MG50Q6ES50MG10Q6ES50A
MG15Q6ES50A MG25Q6ES50AMG50Q6ES50AMG25Q6ES51
MG50Q6ES51MG10Q6ES51AMG15Q6ES51AMG25Q6ES51AMG50Q6ES51A
七单元 600V 七单元KS
J7KS50 MG100J7KS50MG150J7KS50
七单元KS-th
J7KS60 MG150J7KS60
东芝IGBT模块 内部电路图

一单元BS

一单元US

一单元US-D

一单元US-2

两单元YS

两单元YS-fs

两单元YS-th

六单元ES

六单元ES-D

六单元ES-th

七单元KS

七单元KS-th

IPM 两单元

IPM 六单元

IPM 七单元